Σ'αυτό το τεύχος Εκτύπωση
Τεύχος 124, περίοδος: Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2013


… των Θέσεων η Συντακτική Επιτροπή (De Revolutionibus. Οι τεκτονικές εξεγέρσεις των μαζών και η ριζική ανεπάρκεια της εκπροσώπησης) αναζητά τους κοινούς όρους που οδηγούν στα «αναπάντεχα» ξεσπάσματα των λαϊκών εξεγέρσεων σε κάθε γωνιά του πλανήτη, κάνοντας σαφή την ηγεμονική αστάθεια των κυρίαρχων τάξεων.

Οι δύο μελέτες που έπονται, έχουν επίσης ως αντικείμενο το ζήτημα της κρίσης ηγεμονίας. Ο Ηλίας Ιωακείμογλου αναλύει τα χαρακτηριστικά της οικονομικής κρίσης του ελληνικού καπιταλισμού και διερωτάται: Παραμένει ηγετική δύναμη η αστική τάξη; ενώ ο Χαράλαμπος Αβραάμ διερευνά θεωρητικά το ζήτημα της αναπαραγωγής των σχέσεων εξουσίας: Ιδεολογικοί και πολιτικοί όροι αναπαραγωγής του συνολικού - κοινωνικού κεφαλαίου και ο ρόλος του κράτους. Διαβάζοντας τη θεωρία του κράτους από τον Μαρξ στον Πουλαντζά.

Ακολουθούν τρία άρθρα που θίγουν επιμέρους πρακτικές, ιδεολογικές μορφές και αντιφάσεις του σύγχρονου καπιταλισμού: Μιχάλης Αγραφιώτης, Το tape trading με τα εργαλεία του Ντελέζ. Stefano Harney, Διακυβέρνηση, κράτος και ζωντανή εργασία. Michel Bauwens και Βασίλης Κωστάκης, Ένα σημείωμα για το μέλλον του καπιταλισμού και των κοινών και μια πρόταση.

Η ύλη του τεύχους ολοκληρώνεται με τη μελέτη των Μαρίας Μαρκάκη και Γιώργου Οικονομάκη, Από τον Οικονομικό Πίνακα του Κεναί στα αναπαραγωγικά σχήματα του Μαρξ, και την κριτική ανάγνωση από τον Νικόλαο Τσίρο (Η Ευρώπη, ένα μικρό, αταξίδευτο καράβι: Η κρίση ως διακινδύνευση) του βιβλίου του Ulrich Beck, Από τον Μακιαβέλλι στον Μερκιαβέλλι.

«Θ.» 3.7.13

 
Επόμ. >
Θέσεις, τριμηνιαία επιθεώρηση, 37ο έτος (1982-2019), εκδόσεις Νήσος, (Σαρρή 14, 10553, Αθήνα, τηλ-fax: 210-3250058)
Το περιεχόμενο διατίθεται ελεύθερα για μη εμπορικούς σκοπούς, υπό τον όρο της παραπομπής στην αρχική του πηγή