Σ'αυτό το τεύχος Εκτύπωση
Τεύχος 126, περίοδος: Ιανουάριος - Μάρτιος 2014


… των Θέσεων η Συντακτική Επιτροπή (Η ηδονή της αυταπάτης. Αριστερές μυθολογίες για το κράτος και την αγορά) αναδεικνύει την καθοριστική σημασία που έχει μια πολιτική προώθησης των μαζών στο προσκήνιο, για να είναι αποτελεσματική η στρατηγική της Αριστεράς για την ανάσχεση της κοινωνικής καταστροφής και την προώθηση μιας κοινωνίας και οικονομίας των αναγκών.

Ακολουθεί το δεύτερο και τελευταίο μέρος του άρθρου του Βασίλη Δρουκόπουλου, Η πολιτική οικονομία του δημόσιου χρέους και της οικονομικής μεγέθυνσης: Οι περιπέτειες μιας «αχρεωστήτως καταβληθείσας» μελέτης, η οποία ολοκληρώνει την κριτική του συγγραφέα σε μια διάσημη πλην όμως ατεκμηρίωτη επιστημονικά ανάλυση αναφορικά με τη σχέση δημόσιου χρέους και οικονομικής μεγέθυνσης, στόχος της οποίας υπήρξε απλώς η νομιμοποίηση των νεοφιλελεύθερων περιοριστικών πολιτικών.

Το άρθρο των Μιχάλη Μπαρτσίδη και Φωτεινής Τσιμπιρίδου που έπεται αναδεικνύει την επιστροφή της «πολιτικής ηθικής» στα παγκοσμιοτοπικά κινήματα «αξιοπρέπειας», ενώ στη συνέχεια δημοσιεύεται το τρίτο μέρος του δοκιμίου του Isaak I. Rubin, Μελέτες για τη θεωρία του χρήματος στον Μαρξ, το οποίο αναλύει τον χαρακτήρα της οικονομικής θεωρίας του Μαρξ, ως χρηματικής θεωρίας της αξίας.

Ακολουθεί το άρθρο του Δημήτρη Καραλή, Απομυθοποιώντας τον σύγχρονο ανθρωπισμό, το οποίο παρουσιάζει τη σημασία του έργου του Μισέλ Φουκώ για την αρχαιολογική κριτική των επιστημών του ανθρώπου, ενώ κατόπιν δημοσιεύεται η μελέτη του Gilberto Bercovici, Η εξάπλωση της κατάστασης ανάγκης, στην οποία συνάγεται το συμπέρασμα ότι η διάκριση μεταξύ κατάστασης ανάγκης και κανονικότητας έπαψε πλέον να είναι απόλυτη, με αποτέλεσμα τη μετατόπιση του δικαίου από την εγγύηση του συντάγματος στην εγγύηση του καπιταλισμού.

Έπονται η ανάλυση του Μιχάλη Αγραφιώτη σχετικά με την απορρύθμιση στη χολιγουντιανή αφήγηση, και η παρουσίαση από τον Σπύρο Μακρή του έργου της Chantal Mouffe: Η αγωνιστική προσέγγιση. Η ριζοσπαστική και πλουραλιστική δημοκρατία ως αριστερό διακύβευμα.

Η ύλη του τεύχους ολοκληρώνεται με το αλφαβητικό και θεματικό ευρετήριο των Θέσεων για το 2013.

«Θ.» 1.1.14

 
Επόμ. >
Θέσεις, τριμηνιαία επιθεώρηση, 39ο έτος (1982-2021), εκδόσεις Νήσος, (Σαρρή 14, 10553, Αθήνα, τηλ-fax: 210-3250058)
Το περιεχόμενο διατίθεται ελεύθερα για μη εμπορικούς σκοπούς, υπό τον όρο της παραπομπής στην αρχική του πηγή