Σ' αυτό το τεύχος... Εκτύπωση
Τεύχος 140, περίοδος: Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2017


… των Θέσεων η Συντακτική Επιτροπή (Κράτος χωρίς επανάσταση. Η Αριστερά, τα χειμερινά ανάκτορα και η αγορά) αναλύει την «προδιαγεγραμμένη» μετά το 2012 πορεία του ΣΥΡΙΖΑ προς τον συμβιβασμό με την κυρίαρχη αστική στρατηγική του νεοφιλελευθερισμού, δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι το κράτος δεν αποτελεί τον εκφραστή των λαϊκών συμφερόντων, ούτε το αντίπαλο δέος των «απορρυθμισμένων» αγορών, αλλά λειτουργεί ως ο οργανωτής της καπιταλιστικής εξουσίας και ο ρυθμιστής των αγορών.

Ακολουθεί το άρθρο του Βασίλη Δρουκόπουλου: Μερίδες του λέοντος και μισές μερίδες, το οποίο, παίρνοντας αφορμή από την πρόσφατη Έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σκιαγραφεί την τάση συρρίκνωσης των εργατικών και λαϊκών εισοδημάτων, αλλά και την όξυνση του ταξικού ανταγωνισμού, που οι κυρίαρχες οικονομικές αναλύσεις δεν μπορούν πλέον να αποκρύψουν.

Στη συνέχεια της ύλης του τεύχους, ο Νίκος Τριμικλινιώτης αναφέρεται στο πρόταγμα της επανένωσης της Κύπρου, μέσα από μια ταξική και γεωπολιτική ανάλυση, συμπέρασμα της οποίας είναι ότι η επανένωση αποτελεί πλέον μια φθίνουσα δυνατότητα. Ακολούθως, ο Διονύσης Τζαρέλας (Κράτος και μετάβαση) εξετάζει κριτικά τις αναλύσεις του Νίκου Πουλαντζά, όταν αυτός, στο ύστερο έργο του, εμφανίζεται ως κριτικός της θεωρίας της δυαδικής εξουσίας.

Την ύλη του τεύχους συμπληρώνουν η μελέτη του Δημήτρη Αρκάδα («Μεσσίας έρχεται»), σχετικά με θρησκευτική ταυτότητα της 21ης Απριλίου, η ανάλυση του Γιώργου Σταμάτη: Προτάσεις για ορισμένες διορθώσεις στην πρώτη, στη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη έκδοση του πρώτου τόμου και του τρίτου τόμου του «Κεφαλαίου» και το άρθρο του Νικολάου Τσίρου: Κρίσεις νομιμοποίησης υπό συνθήκες ύστερου καπιταλισμού στο πρώιμο έργο του Habermas.


«Θ.» 29.6.2017

 
Επόμ. >
Θέσεις, τριμηνιαία επιθεώρηση, 38ο έτος (1982-2020), εκδόσεις Νήσος, (Σαρρή 14, 10553, Αθήνα, τηλ-fax: 210-3250058)
Το περιεχόμενο διατίθεται ελεύθερα για μη εμπορικούς σκοπούς, υπό τον όρο της παραπομπής στην αρχική του πηγή