Ιστορία, τέχνη, φιλοσοφία: Οι παρεμβάσεις των μαρξιστών