… των Θέσεων η Συντακτική Επιτροπή (Educating SYRIZA. «Αριστερή» θητεία στους ιδεολογικούς μηχανισμούς του κράτους) σκιαγραφεί όψεις της ενσωμάτωσης της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ στους μηχανισμούς εξουσίας και τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, τις οποίες όμως η κυβέρνηση εξακολουθεί να «καταγγέλλει».

Ακολούθως ο Βασίλης Δρουκόπουλος (Το στοίχημα της αυταπάτης) αναρωτάται και διερευνά κατά πόσον η συνθηκολόγηση με ένα σύστημα εξουσίας μπορεί να προκύπτει από «αυταπάτες», ενώ ο Χρήστος Βαλλιάνος αναλύει την Ασφαλιστική μεταρρύθμιση 2016 δείχνοντας ότι, πέρα από τις περικοπές, ο βασικός της στόχος είναι η βίαιη προσαρμογή του ασφαλιστικού στη λογική της πλήρως απορρυθμισμένης εργασίας.

Έπεται το κείμενο του Γιάννη Μηλιού Ο καπιταλισμός ως κοινωνικό σύστημα και η προέλευσή του. (Η σημασία του Κεφαλαίου για τις κοινωνικές επιστήμες στον 21ο αιώνα) στο οποίο συνοψίζονται αρχικά παλαιότερες αναλύσεις αναφορικά με την έννοια του καπιταλισμού ως κοινωνικού συστήματος, όπως η έννοια αυτή προκύπτει από το Κεφάλαιο του Μαρξ. Ακολούθως, ως πρώτη εισαγωγή σε μια έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, προσεγγίζεται η διαδικασία της «πρωταρχικής συσσώρευσης» ή της ανάδυσης και κυριαρχίας του καπιταλιστικού συστήματος, και ορισμένες μαρξιστικές και μη μαρξιστικές προσεγγίσεις στο ζήτημα αυτό.

Στη συνέχεια της ύλης του τεύχους, ο Νικόλαος Τσίρος αποτιμά κριτικά την έννοια της κατάστασης εξαίρεσης στο έργο του Giorgio Agamben, η Μαρία Μαρκαντωνάτου επισκοπεί τη συνεισφορά στη θεωρία του κράτους των Joseph Schumpeter και Franz Oppenheimer ενώ οι Soraya Lunardi και Δημήτρης Δημούλης προσεγγίζουν το κράτος και το δίκαιο μέσα από το The Hateful Eight του Ταραντίνο.

Η ύλη του τεύχους ολοκληρώνεται με τα κείμενα των Ευάγγελου Παπαδημητρόπουλου: Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα: Από το καστοριαδικό πρόταγμα της ατομικής και συλλογικής αυτονομίας στην οικονομία των κοινών και Μιχάλη Σκομβούλη: Από την οικολογική ιδεολογία στον πολιτικό συντηρητισμό.


«Θ.» 27.9.2016