… των Θέσεων η Συντακτική Επιτροπή προσεγγίζει τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς ως τη στρατηγική της ελαφρότητας. Η «κυβερνώσα» Αριστερά του συμβιβασμού δεν υπέκυψε σε εκβιασμό, γιατί πολύ πριν τον εκβιασμό είχε επιλέξει τη στρατηγική της προσαρμογής, μέσα από την υποτιθέμενη «άγνοια» των επίδικων αντικειμένων της συγκυρίας και των κοινωνικών ανταγωνισμών, γεγονός που λειτούργησε ως παράμετρος ήττας ήδη πριν αναλάβει τη διακυβέρνηση. Στη συνέχεια, δημοσιεύεται αναφορά της Συντακτικής Επιτροπής των Θέσεων στο έργο του Κώστα Βεργόπουλου (1942 – 2017).

Ακολουθεί το κείμενο των Δημήτρη Π. Σωτηρόπουλου, Γιάννη Μηλιού και Σπύρου Λαπατσιώρα Η χρηματιστικοποίηση ως τεχνολογία εξουσίας, το οποίο εκκινώντας από την ανάλυση του Μαρξ, προσεγγίζει τον καθοριστικό ρόλο της χρηματοπιστωτικής σφαίρας για την οργάνωση και αναπαραγωγή των κεφαλαιοκρατικών σχέσεων εξουσίας, εστιάζοντας σε συγκεκριμένα ιστορικά παραδείγματα χρηματοπιστωτικών κρίσεων.

Η μελέτη του Γιεβγκένι Πασουκάνις Οικονομία και νομική ρύθμιση που δημοσιεύεται στη συνέχεια, δίνει έμφαση στο ρόλο της ταξικής πάλης για τη διαμόρφωση των εκάστοτε συγκεκριμένων τρόπων αλληλεπίδρασης μεταξύ αφενός των οικονομικών σχέσεων και αφετέρου του κράτους και του νομικού συστήματος. Έπεται το άρθρο του Αδαμάντιου Πασχαλίδη Χωροχρονική δυναμική της συσσώρευσης του κεφαλαίου στον Μαρξ, το οποίο παίρνει αφορμή από την πρόσφατη έκδοση στα ελληνικά ενός βιβλίου του David Harvey.

Στη συνέχεια, η ύλη του τεύχους περιλαμβάνει τη μελέτη των Remy Herrera και Zhiming Long Προβληματισμοί σχετικά με τη μακροχρόνια οικονομική ανάπτυξη της Κίνας: 1952-2014, στην οποία οι συγγραφείς επιχειρούν τη μετάβαση από τη μελέτη της συμβολής των συντελεστών, στη μαρξιστική ανάλυση του ποσοστού κέρδους.

Η ύλη του τεύχους ολοκληρώνεται με τη βιβλιοκρισία του Σπύρου Σακελλαρόπουλου για το βιβλίο του Βασίλη Ασημακόπουλου Πρώτη φορά Αριστερά: Αντιθέσεις, εσωτερικές συγκρούσεις στο ΠΑΣΟΚ την περίοδο 1974-1990 και οι βάσεις του πολιτικού μεταμορφισμού του και το Αλφαβητικό - Θεματικό Ευρετήριο του περιοδικού για το 2017.


«Θ.» 29.12.2017