Σ' αυτό το τεύχος...
Τεύχος 141, περίοδος: Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2017


… των Θέσεων, η Συντακτική Επιτροπή (Ένα κόμμα που δεν υπάρχει πια. Fear and loathing για την «Κυβερνώσα Αριστερά») αναφέρεται στην πολιτική συγκυρία, εστιάζοντας στη μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ σε κόμμα διαχείρισης του συστήματος, συμπλήρωμα των κρατικών μηχανισμών που εκφράζουν και προωθούν τα κεφαλαιοκρατικά συμφέροντα.

Το άρθρο του Βασίλη Δρουκόπουλου: Για δυο «μεταστροφές / επανακτήσεις». (Σε ανάμνηση μιας επετείου, 1957-2017), που ακολουθεί, χρησιμοποιεί ένα παλαιότερο και ένα νεώτερο παράδειγμα για να σκιαγραφήσει τη διαδικασία μέσω της οποίας η καπιταλιστική εξουσία εξουδετερώνει τις ριζοσπαστικές ιδέες και ανατρεπτικές πρακτικές και τις αφομοιώνει στο κυρίαρχο πλαίσιο πολιτικών και ιδεολογιών.

Ακολουθεί η μελέτη των Δημήτρη Δημούλη και Σοράγιας Λουνάρντι, Το δίκαιο του κεφαλαίου, η οποία αναλύει το χαρακτήρα και τις λειτουργίες του νομικού συστήματος στον καπιταλισμό. Στη συνέχεια, ο Μιχάλης Αγραφιώτης διερευνά τη νεοφιλελεύθερη συναισθηματική δυστοπία, έχοντας ως αφετηρία την ταινία κινουμένων σχεδίων για ενήλικες Anomalisa, ενώ ο Ηλίας Ι. Νικολόπουλος, με το άρθρο του Παγκοσμιοποίηση, πολυεθνικές επιχειρήσεις και εξαγωγή κεφαλαίου σκιαγραφεί την εξέλιξη των διεθνών κινήσεων κεφαλαίου, πριν και μετά την παγκόσμια καπιταλιστική κρίση του 2007-2008.

Στη συνέχεια της ύλης του τεύχους, ο Γρηγόρης Ιωάννου διερευνά το εργατικό πεδίο στην Κύπρο την περίοδο της κυπριακής ανεξαρτησίας, ενώ ο Γιώργος Σταμάτης (Ακόμα μια φορά: Για τον μετασχηματισμό των αξιών σε τιμές παραγωγής) μελετά το μαρξικό πρόβλημα της μεταμόρφωσης των αξιών σε εκείνες τις τιμές που εξασφαλίζουν το ίδιο και συνεπώς ένα γενικό, ενιαίο ποσοστό κέρδους για όλες τις διαδικασίες παραγωγής.

Η ύλη του τεύχους συμπληρώνεται με το κείμενο της Ιωάννας Παπαθανασίου, Μακρινές φωνές, το οποίο παίρνει αφορμή από το πρόσφατο βιβλίο των Γρηγόρη και Σπύρου Σακελλαρόπουλου, Έτσι αγαπάμε εμείς την Ελλάδα. Πλήρη πρακτικά και ιστορικό των δικών Μπελογιάννη. Τα σήματα Βαβούδη.


«Θ.» 29.9.2017