Σ' αυτό το τεύχος...
Τεύχος 143, περίοδος Απρίλιος - Ιούνιος 2018


… των Θέσεων η Συντακτική Επιτροπή: Η τέχνη της εξαπάτησης. «Αριστερή» αμηχανία απέναντι στο «πολιτικά αδιανόητο», επικεντρώνεται στον κλονισμό των παραδοσιακών σχέσεων εκπροσώπησης των υποτελών κοινωνικών τάξεων από τις παραδοσιακές αστικές πολιτικές δυνάμεις και επισημαίνει το κενό μιας εναλλακτικής αριστερής-αντικαπιταλιστικής στρατηγικής.

Ακολουθεί το κείμενο των Δημήτρη Δημούλη και Δημήτρη Χριστόπουλου: Τα άβατα, τα ανομολόγητα και οι εθνοφύλακες. Λογοκρισία για «εθνικά θέματα» στην Ελλάδα (1988-2017), το οποίο αναλύει τους μηχανισμούς του «βαθέως κράτους» μέσα από τους οποίους κατασκευάζεται η «μία και μόνη εθνική αλήθεια» και επιβάλλεται η απαγόρευση αμφισβήτησής της, μέσα από τη λογοκρισία και την καταστολή όποιου διαφωνεί.

Στη συνέχεια δημοσιεύεται η μελέτη του Φοίβου Λιναρδάτου Σε αναζήτηση μιας εναλλακτικής κοινωνίας. Ο «ουτοπικός σοσιαλισμός» του Ρόμπερτ Όουεν, η οποία παρουσιάζοντας τη θεώρηση και τα «πειράματα» που έθεσε σε εφαρμογή ο Όουεν για την οικοδόμηση μιας εναλλακτικής στον καπιταλισμό κοινωνίας, επιχειρεί να σκιαγραφήσει την αναγκαιότητα, αλλά και τη δυνατότητα μιας σύγχρονης Ουτοπίας.

Έπεται το άρθρο του Νίκου Καμπέρη Κρίσεις, οδύνη και παθολογία στον νεοελληνικό αγροτικό χώρο, το οποίο παρουσιάζει μια βιβλιογραφική καταγραφή των διαδοχικών «αγροτικών κρίσεων» της νεοελληνικής κοινωνίας και των μορφών κοινωνικής οδύνης και παθογένειας που αυτές προκάλεσαν.

Η ύλη του τεύχους ολοκληρώνεται με τις μελέτες της Joan Robinson: Η Πολιτιστική Επανάσταση στην Κίνα, και του Γιώργου Σταμάτη: Περί της σύγκρισης, της μονοσήμαντης κατάταξης τεχνικών παραγωγής και της επιλογής της πλέον κερδοφόρας από αυτές καθώς και του τέλους της νεορικαρδιανής θεωρίας.


«Θ.» 29.03.2018