… των Θέσεων η Συντακτική Επιτροπή αναλύει τους όρους που εξασφαλίζουν την ηγεμονία σε Ευρώπη και Ελλάδα των στρατηγικών «για την ανταγωνιστικότητα», μέσα από τις οποίες οι κυρίαρχες τάξεις προωθούν την εμβάθυνση του νεοφιλελευθερισμού και την οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση, σε αντιστοιχία με τα συμφέροντα του συνολικού-κοινωνικού κεφαλαίου σε κάθε χώρα (Κοινό συμφέρον και η αδύνατη ηγεμονία της Αριστεράς).

Ακολουθούν οι μελέτες των Παναγιώτη Σωτήρη, Δομή και συγκυρία στο έργο του Αλτουσέρ και Αδαμάντιου Πασχαλίδη, Χαμένοι στη μετάφραση: Χρονοχώρος, καταστροφή του χώρου δια μέσου του χρόνου και χωρικός όρος της κυκλοφορίας». (Από τα Grundrisse του Μαρξ), οι οποίες συμβάλλουν στην ανάδειξη και διασάφηση ορισμένων κρίσιμων πτυχών της σύγχρονης μαρξιστικής θεωρίας και ανάλυσης. Στην ίδια κατεύθυνση, ο Δημήτρης Πατέλης (Φύση, κεφαλαιακή συσσώρευση, κρίση και «πράσινα» ιδεολογήματα) αναλύει τον τρόπο με τον οποίο εμπλέκεται η φύση στη διαδικασία διευρυμένης αναπαραγωγής των σχέσεων που συνέχουν τις σύγχρονες καπιταλιστικές κοινωνίες και ασκεί κριτική στις προβληματικές περί «πράσινης ανάπτυξης».

Έπεται η μελέτη του Σπύρου Σακελλαρόπουλου, Στρατός και καθεστώς της 21ης Απριλίου, η οποία εστιάζει στους μετασχηματισμούς που επέφερε η Μεταπολίτευση του 1974 στον τρόπο άσκησης της αστικής πολιτικής εξουσίας και στις αντίστοιχες ιεραρχικές σχέσεις μεταξύ των κρατικών μηχανισμών.

Την ύλη του τεύχους ολοκληρώνουν το άρθρο του Νίκου Τσίρου, Επτά θέσεις για την επιστημολογία του κοινωνικού αποκλεισμού στην ύστερη νεωτερικότητα, το οποίο απομυθοποιεί τις κυρίαρχες εκδοχές του δημόσιου λόγου περί «κοινωνικού αποκλεισμού», και η εκτενής παρουσίαση από τον Παναγιώτη Σωτήρη (Δημοκρατία, ισότητα, χειραφέτηση) του έργου του Jacques Rancière, με αφορμή την πρόσφατη έκδοση στα ελληνικά του βιβλίου του Το μίσος για τη δημοκρατία.

«Θ.» 11.04.11