… των Θέσεων η Συντακτική Επιτροπή αναλύει τη νέα συγκυρία που διαμορφώθηκε στην Ελλάδα μετά τη διαρκή μαζική κινητοποίηση εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών ενάντια στα Μνημόνια, για ψωμί - αξιοπρέπεια – ελευθερία - δημοκρατία, σε όλες τις μεγάλες πλατείες της χώρας (Τιτλοποίηση του οράματος. Η θεοποίηση του Σχεδίου στην παράδοση της Αριστεράς).

Ακολουθούν τέσσερα άρθρα τα οποία προσεγγίζουν το ζήτημα των καπιταλιστικών πολιτικών σχέσεων κυριαρχίας και των διαδικασιών νομιμοποίησής τους. Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος (Σκέψεις για το κράτος, τα δικαιώματα και τη δημοκρατία) μελετά τον ρόλο της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και των δικαιωμάτων ως λειτουργιών του αστικού κράτους, μέσω των οποίων εμπεδώνεται η ταξική εξουσία του κεφαλαίου. Οι Δημήτρης Δημούλης και Soraya Lunardi (Οι αποσιωπημένες λειτουργιές της ιδιότητας του πολίτη. Αποκλεισμός, ιδεολογική νομιμοποίηση, ασημαντότητα), επιλέγουν το παράδειγμα της Βραζιλίας για να καταδείξουν ότι τα προνόμια που προκύπτουν από την απόκτηση της ιθαγένειας αποτελούν απλώς την άρνηση των περιορισμών που αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί, χωρίς να συνεπάγονται αναγκαστικά περισσότερη δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη, ή ηπιότερες μορφές ταξικής βίας και εκμετάλλευσης. Η Μαρία Μαρκαντωνάτου (Κράτος και νέο δημόσιο μάνατζμεντ) σκιαγραφεί τις νέες μορφές αυταρχικής-αντιδημοκρατικής διακυβέρνησης στις χώρες του αναπτυγμένου καπιταλισμού, με βάση τις τεχνικές εξουσίας που αυτοαποκαλούνται επιχειρηματική διακυβέρνηση, «καλές πρακτικές» και ISO-προτυποποίηση και οι οποίες μεταξύ άλλων στοχεύον στη προνοιακή απορρύθμιση του δημοσίου. Στον αντίποδα αυτών των κυρίαρχων σήμερα τεχνικών εξουσίας, ο Δημήτρης Δημούλης (Ο βασιλιάς είναι γυμνός) προτείνει εννέα σημεία για την άμεση και πραγματική/ουσιαστική δημοκρατία.

Στη συνέχεια δημοσιεύονται δύο μελέτες που περιγράφουν τα χαρακτηριστικά, την προέλευση και τη δυναμική του δημόσιου χρέους στην Ελλάδα, εστιάζοντας παράλληλα στις στρατηγικές διαχείρισής του και στις εναλλακτικές στρατηγικές της Αριστεράς: Σπύρος Λαπατσιώρας και Δημήτρης Σωτηρόπουλος, Η αριθμητική του δημόσιου χρέους … όχι μόνο για αρχαρίους και Σπύρος Λαπατσιώρας, Γιάννης Μηλιός και Δημήτρης Σωτηρόπουλος, Ταξίδι μέσα στην ήττα: Πολιτικές αντιμετώπισης της κρίσης ή πολιτικές αξιοποίησης της κρίσης; Σκέψεις για μια αριστερή στρατηγική. Μέρος 2ο. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι παρότι το χρέος λειτουργεί ακόμα ως ο βασικός μοχλός για την αντιδραστική αναδιάρθρωση της κοινωνίας υπέρ των δυνάμεων του κεφαλαίου, οι εργαζόμενοι μπορούν πλέον να διανοίξουν μία τρίτη εναλλακτική λύση, πέρα από το δίλημμα «εσωτερική» ή νομισματική υποτίμηση που θέτουν οι κυρίαρχες αστικές πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις.

Η ύλη του τεύχους ολοκληρώνεται με το άρθρο του Θεοφάνη Τάση, Αυτονομία και κυριαρχία στη ριζική φιλοσοφία του Frieder Otto Wolf, και τη συνέντευξη του Ευτύχη Μπιτσάκη, Φυσικές επιστήμες και Φιλοσοφία, με αφορμή την πρόσφατη έκδοση στα ελληνικά του βιβλίου του Η Ύλη και το Πνεύμα.

«Θ.» 01.07.11