… των Θέσεων, η Συντακτική Επιτροπή ( «Δημόσιο συμφέρον»; Όρια και αυταπάτες της πλάνης των νομικών μορφών) ασκεί κριτική στην πάγια αντίληψη που κυριαρχεί στην Αριστερά για το κράτος ως «εγγυητή» της «φιλολαϊκής» διαχείρισης των σχέσεων εξουσίας, αντίληψη η οποία παραπέμπει πάντα στην επαγγελία ενός αδύνατου αριστερού «κρατικού διαχειριστικού παραδείσου».

Ακολουθεί το κείμενο του Δημήτρη Δημούλη, Undoing the Demos. Ο Αλτουσέρ για τη δημοκρατία, το οποίο αναπτύσσεται μέσω μιας κριτικής στη Wendy Brown, έχοντας ως στόχο να καταδείξει ότι η σύλληψη του Αλτουσέρ για το αστικό κράτος, τους μηχανισμούς και τις λειτουργίες του, μας δίνει ενδιαφέρουσες απαντήσεις σχετικά με τη σημασία της δημοκρατίας.

Στη συνέχεια δημοσιεύεται η μελέτη του Γιώργου Μεταξά, Η έκδοση της MEGA2 και το Κεφάλαιο, η οποία παρουσιάζει την εκδοτική ιστορία της γερμανικής Συνολικής Έκδοσης των Έργων των Καρλ Μαρξ και Φρήντριχ Ένγκελς, και κυρίως το Δεύτερο τμήμα: «Το Κεφάλαιο και οι προεργασίες του», και εξηγεί ότι αυτό που μας άφησε ο Μαρξ δεν είναι μόνο ένα νέο θεωρητικό σύστημα, αλλά είναι ταυτόχρονα και ένα πρόγραμμα μελέτης.

Έπεται το δεύτερο, εμπειρικό, μέρος της μελέτης των Γιώργου Οικονομάκη, Γιάννη Ζησιμόπουλου, Δημήτρη Κατσορίδα, Γιώργου Κόλλια και Γιώργου Κρητικίδη, Κοινωνικές τάξεις: Θεωρία και εμπειρική διερεύνηση στην ελληνική κοινωνία.

Ακολουθούν τα άρθρα του Μιχάλη Αγραφιώτη, Ο μαθητής Χάρι Πότερ στο σύγχρονο σχολείο: δραματοποίηση της νεοφιλελεύθερης εκπαιδευτικής θεωρίας και πολιτικής και του Δημήτρη Καραλή, Το κράτος πρόνοιας και η κοινωνική πολιτική στα χρόνια της νεοφιλελεύθερης ηγεμονίας.

Η ύλη του τεύχους ολοκληρώνεται με το κείμενο του Σπύρου Λαπατσιώρα, Η ιστορία μιας θεωρητικής ήττας, το οποίο συνιστά παράλληλα εκτενή βιβλιοκριτική του βιβλίου: Domenico Losurdo, Η πάλη των τάξεων, εκδ. Α/συνέχεια, 2014.


«Θ.» 30.6.2016