… των Θέσεων η Συντακτική Επιτροπή, με το Editorial, που τιτλοφορείται Η προτεραιότητα της ταξικής πάλης, αναφέρεται στη συγκυρία των νεοφιλελεύθερων κυβερνητικών «μεταρρυθμίσεων» και στη δυναμική των κοινωνικών αγώνων που υπερασπίζονται τα εργατικά και ευρύτερα κοινωνικά συμφέροντα και θέσεις. Ταυτόχρονα επιχειρεί να ιχνηλατήσει το υπόβαθρο των ταξικών αντιθέσεων, πίσω από το θολό τοπίο της κεντρικής πολιτικής σκηνής, που χαρακτηρίζεται αφενός από τη φθορά του «καθεστώτος Μητσοτάκη», και αφετέρου από την ενσωμάτωση των κεντροαριστερών αντιπολιτεύσεων στο παιχνίδι της υπάρχουσας μορφής πολιτικής διαχείρισης.

Έπεται το άρθρο του Βασίλη Δρουκόπουλου, Η πολιτική οικονομία του δημόσιου χρέους και της οικονομικής μεγέθυνσης: Επάνοδος και υστερόγραφο, το οποίο επανέρχεται στην κριτική μιας ψευδοεπιστημονικής «τεκμηρίωσης» των πολιτικών λιτότητας κατά την περίοδο που ακολούθησε την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2007-08, σύμφωνα με την οποία όταν ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ ξεπεράσει το 90% τότε προκύπτει μια αρνητική δυναμική στην οικονομική μεγέθυνση. Το άρθρο εικονογραφεί παράλληλα την έκλειψη της «θεωρίας» αυτής, όταν η πανδημία του COVID-19 ανάγκασε τα καπιταλιστικά κράτη να δανειστούν για να χρηματοδοτήσουν τις οικονομίες τους, ανεβάζοντας τον λόγο Χρέος/ΑΕΠ αισθητά πάνω από το 90%.

Ακολουθούν τρεις θεωρητικές μελέτες οι οποίες πραγματεύονται διαφορετικά αντικείμενα στο πλαίσιο της μαρξιστικής θεωρίας: Γιάννης Μηλιός, Η δραστικότητα του έθνους. Θεωρητική και ιστορική διερεύνηση· Γιάννης Νίνος, Γνωσιοθεωρητικές διαστάσεις στη σκέψη του Μαρξ κατά την εξέταση της κυκλοφορίας του κεφαλαίου· Γιώργος Κοτταρίδης, Τρόπος παραγωγής: Συγκυρία, αστάθμητο και κοινωνικός ανταγωνισμός. Προς μία οντολογική ανακατασκευή της λεγόμενης «πρωταρχικής συσσώρευσης».

Η ύλη του τεύχους ολοκληρώνεται με το 1ο μέρος της ανάλυσης του Χρήστου Βαλλιάνου για το σοβιετικό οικονομικό σύστημα, Από τον Στάλιν στον Γκορμπατσόφ. Το 1ο αυτό μέρος του κειμένου εστιάζει στις ομοιότητες και διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον δυτικό καπιταλισμό.
«Θ.» 18.12.2022