... των Θέσεων η Συντακτική Επιτροπή(Το πατριωτικό και κοινωνικό πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ) σχολιάζει πλευρές της πρόσφατης συγκυρίας, μέσα από τις οποίες σκιαγραφείται ο χαρακτήρας του κυβερνητικού κόμματος και της πολιτικής του.

Οι τρεις μελέτες που ακολουθούν, αναφέρονται σε επίκαιρα ζητήματα της διεθνούς οικονομίας. Το άρθρο του Paul Bairoch, Μύθοι και πραγματικότητα της παγκοσμιοποίησης. Ένας αιώνας εξωτερικού εμπορίου και ξένων επενδύσεωνσυνοψίζει τις πολυετείς μελέτες του συγγραφέα σχετικά με την ιστορική εξέλιξη των διεθνών κεφαλαιακών και εμπορικών ροών κατά τον 20ό αιώνα, και θεμελιώνει το συμπέρασμα ότι η σύγχρονη οικονομική διεθνοποίηση μπορεί να συγκριθεί με εκείνη της περιόδου πριν τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε μια αντίστοιχη κατεύθυνση, ο Θεόδωρος Κ. Πελαγίδης μελετά τις σύγχρονες όψεις και επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης των εμπορικών ροών. Ακολουθεί το πρώτο μέρος της μελέτης του Guglielmo Carchedi, Η ΟΝΕ, οι νομισματικές κρίσεις και το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα, η οποία επιχειρεί, στη βάση της μαρξιστικής θεωρίας της αξίας, μια σε βάθος κατανόηση των διαδικασιών οικονομικής ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ζητήματα της οικονομικής θεωρίας και πολιτικής αναφέρεται και ο Γιώργος Η. Οικονομάκης με το άρθρο του σχετικά με την «Έκθεση Σπράου» για τη γεωργία, στο οποίο αναλύονται και ερμηνεύονται επίσης οι άξονες της ευρωπαϊκής κοινής αγροτικής πολιτικής για συντήρηση και ενίσχυση του μικρού πολυδραστήριου αγροτικού νοικοκυριού. Ακολουθούν, η επίκαιρη μελέτη του Δημήτρη Χριστόπουλου, Σημεία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της «διεθνούς κοινότητας» στη μεταπολεμική Βοσνία, στη οποία αναλύεται το ιδιόμορφο νομικό και πολιτικό καθεστώς που διαμορφώθηκε στη Δημοκρατία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης μετά τη Συνθήκη του Dayton, και το άρθρο του Ανέστη Ταρπάγκου σχετικά με τις εγγενείς αντιφάσεις του αντικαπιταλιστικού εγχειρήματος στη σημερινή συγκυρία.

Στη συνέχεια της ύλης του παρόντος τεύχους, ο Δημήτρης Μπελαντής παρουσιάζει το πρώτο μέρος της μελέτης σχετικά με την προστασία του λενινιστικού σοβιετικού καθεστώτος από τους αντιπάλους του (1917-1924), η οποία εντοπίζει μια ιστορικής σημασίας τομή στη σοβιετική πολιτική από την αναγκαία αυτοάμυνα στην καθολική μαχητικότητα. Ακολουθεί η ανάλυση του Χρήστου Μπελέγια τα φορολογικά της Χίουκατά τη βυζαντινή περίοδο, με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τα Νεαμονικά Χρυσόβουλλα.

Η ύλη του τεύχους ολοκληρώνεται με τη βιβλιοκριτική από τον Δημήτρη Δημούλη μιας σημαντικής μελέτης που κυκλοφόρησε πρόσφατα.

«Θ», 26.03.99