... των Θέσεων η Συντακτική Επιτροπή (Λίβελος) αναφέρεται στην πολιτική και ιδεολογική συγκυρία, όπως αυτή διαμορφώνεται από την παρατεινόμενη κρίση ηγεμονίας της κυβερνητικής πολιτικής.

Το άρθρο του Δημήτρη Δημούληπου ακολουθεί, (Ιδεολογία. Διάγραμμα ενός αμφισβητούμενου πεδίου) αποτελεί παρέμβαση σε μια θεωρητική συζήτηση σχετικά με το περιεχόμενο της έννοιας «ιδεολογία», που παραμένει πάντοτε επίκαιρη στο χώρο των κοινωνικών επιστημών. Έπονται δύο μελέτες (Θανάση Αλεξίου: Μισθωτή εργασία και κοινωνικός αποκλεισμόςκαι Ana Lucia Sabadell: Νόμιμος βασανισμός, ποινικό σύστημα και διαφωτισμός), οι οποίες συνδέουν σύγχρονες εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής και των κρατικών λειτουργιών με τα δομικά χαρακτηριστικά του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής.

Με τα δύο άρθρα που δημοσιεύονται αμέσως μετά (Ανέστη Ταρπάγκου: Διαστάσεις και όρια της ριζοσπαστικής ανασύνθεσης της Αριστεράς και του εργατικού κινήματοςκαι Ηλία Ιωακείμογλου: Η συγκυρία και η ριζοσπαστική Αριστερά) οι Θέσειςεγκαινιάζουν ένα διάλογο για την πολιτική συγκυρία και τη στρατηγική της ριζοσπαστικής Αριστεράς, ο οποίος θα συνεχιστεί και στα επόμενα τεύχη του περιοδικού.

Η ύλη του τεύχους ολοκληρώνεται με το Β΄ (και τελευταίο) μέρος της μελέτης του Δημήτρη Μπελαντή: Η προστασία του λενινιστικού σοβιετικού καθεστώτος από τους αντιπάλους του (1917-1924)και με το άρθρο του Παύλου Μεταλληνού: Ο Κ. Μαρξ κουβεντιάζει με τους κλασικούς οικονομολόγους σχετικά με τη φύση του χρήματος.

«Θ.», 27.9.99