... των Θέσεων η Συντακτική Επιτροπή (Δικαιώματα όχι ευκαιρίες, ανάγκες όχι αγορά) τοποθετείται κριτικά στη νέα πολιτική συγκυρία που διαμορφώθηκε μετά τις εκλογές της 7ης Μαρτίου. Στις βουλευτικές εκλογές 2004 αναφέρεται και ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, ο οποίος, με βάση τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών, επιχειρεί μια αποτίμηση της προεκλογικής περιόδου και των εκλογικών αποτελεσμάτων. Στην ερμηνεία της νέας πολιτικής και κοινωνικής συγκυρίας στοχεύει επίσης το άρθρο του Ηλία Ιωακείμογλου που ακολουθεί (Η σχετική επάρκεια του δικομματισμού, ή οι δύο ηγεμονικές προτάσεις του ελληνικού νεοφιλελευθερισμού), το οποίο αντιλαμβάνεται τη σταθερότητα του δικομματικού πολιτικού συστήματος ως αποτέλεσμα της δυνατότητάς του να προσφέρει εκπροσώπηση τόσο στους «ηττημένους της αγοράς» όσο και στους «νικητές της αγοράς».

Έπονται δύο αναλύσεις σε ζητήματα που ανέδειξε η πρόσφατη συγκυρία: Ο Νάσος Θεοδωρίδης αναφέρεται κριτικά στη δίκη της «17 Νοέμβρη» (Μια αποτίμηση της άδικης δίκης: Η καταρράκωση του κράτους δικαίου), ενώ ο Δημήτρης Χριστόπουλος (Περιπέτειες της ελληνικής ιθαγένειας: Ποιος [δεν] έχει τα «προσόντα» να είναι Έλληνας;) διερευνά τις ιστορικές καμπές που ακολούθησε η πολιτική του ελληνικού κράτους για την ιθαγένεια, για να καταστήσει κατανοητά τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζει η πολιτική αυτή σήμερα.

Με τις δύο μελέτες που ακολουθούν, συνεχίζεται η αναφορά μας στη θεωρητική σημασία και επικαιρότητα του έργου του Λουί Αλτουσέρ, αναφορά που ξεκίνησε στο προηγούμενο τεύχος των Θέσεων, με αφορμή την έκδοση στα ελληνικά του Να διαβάσουμε το Κεφάλαιο (εκδ. Ελληνικά Γράμματα): Marta Harnecker, Ο Αλτουσέρ και ο «θεωρητικός αντιανθρωπισμός» του Μαρξ και Σπύρου Λαπατσιώρα, Σημείωση για τη σχέση Αλτουσέρ και Χέγκελ.

Η ύλη του τεύχους ολοκληρώνεται με την κριτική ανάλυση των πρόσφατων εξελίξεων στο Κυπριακό από τον Νίκο Τριμικλινιώτη (Η Τουρκία, το Σχέδιο Ανάν κι εμείς), τη μελέτη των Σπύρου Σακελλαρόπουλου και Παναγιώτη Σωτήρη: Τα μεθοδολογικά και θεωρητικά αδιέξοδα της «παγκοσμιοποίησης» και την παρουσίαση ενός σημαντικού βιβλίου για την Κύπρο.


22.03.04