.. των Θέσεων η Συντακτική Επιτροπή (Η εύθραυστη παντοδυναμία των μηχανισμών) αναλύει την πολιτική συγκυρία, δίνοντας έμφαση στις αντιφάσεις που σωρεύονται στο εσωτερικό του άρχοντος συγκροτήματος και στις διαδικασίες που τις δημιουργούν. Στη συνέχεια, ο Άκης Γαβριηλίδης (Ο διαφοριστικός ρατσισμός του Νίκου Σβορώνου) σκιαγραφεί, παίρνοντας ως παράδειγμα ένα πρόσφατο έργο του Σβορώνου, τα ιδεολογικά σχήματα μέσα από τα οποία αναπαράγονται οι κυρίαρχες ιδεολογίες, και ιδίως ο εθνικισμός και ο ρατσισμός, στη σύγχρονη αριστερή ιστοριογραφία.

Ακολουθεί η μελέτη των Ηλία Ιωακείμογλου και Γιάννη Μηλιού: Συσσώρευση και κερδοφορία του κεφαλαίου στην Ελλάδα (1964-2004), στην οποία μελετώνται, μέσω μιας σειράς δεικτών, οι παράγοντες που καθόρισαν τις φάσεις εξέλιξης του ελληνικού καπιταλισμού κατά την τελευταία τεσσαρακονταετία.

Τα τρία κείμενα που ακολουθούν τοποθετούνται κριτικά στον θεωρητικό διάλογο που διεξάγεται κατά τα τελευταία χρόνια σχετικά με ό,τι αποκαλείται «μεταμοντέρνος» καπιταλισμός. Ο Παναγιώτης Σωτήρης (Αντιφάσεις μιας δημοκρατικής ουτοπίας. Σημειώσεις πάνω στο Πλήθος των Negri και Hardt) ασκεί συστηματική κριτική, με βάση τη μαρξιστική θεωρία, σε ένα ισχυρό σύγχρονο ρεύμα ριζοσπαστικής σκέψης, το οποίο συγκροτείται σε αναφορά με τις έννοιες της «άυλης-βιοπολιτικής παραγωγής» και του «πλήθους». Σε συγκλίνουσα θεωρητική κατεύθυνση, ο Θανάσης Αλεξίου (Η Πολιτική Οικονομία του σώματος: Από το πραγμοποιημένο σώμα στο άκεντρο σώμα) μελετά την κανονικοποίηση του σώματος μέσω των τεχνολογιών (εργονομικής) διαχείρισής του στις διαφορετικές φάσεις του καπιταλισμού. Συμπεραίνει ότι η μεταμοντέρνα προβληματική περί της «νέας υποκειμενικότητας» του «πλήθους» που μεταμορφώνει και το σώμα δεν αφορά τον κόσμο της εργασίας γενικά, αλλά απλώς αντικατοπτρίζει τον αξιακό ορίζονται συγκεκριμένων, και σχετικά περιορισμένων αριθμητικά, μεσαίων στρωμάτων. Σε ένα διαφοροποιημένο ιδεολογικό πλαίσιο, το άρθρο του Sandro Mezzadra που έπεται, κάνει χρήση της έννοιας του «πλήθους» για να ερμηνεύσει τις κινητήριες δυνάμεις πίσω από τα σύγχρονα μεταναστευτικά ρεύματα: Καπιταλισμός, μεταναστεύσεις και κοινωνικοί αγώνες: Προκαταρκτικές σημειώσεις για μια θεωρία της αυτονομίας των πληθυσμιακών μετακινήσεων.

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος παρουσιάζει την κριτική του προς τις σύγχρονες υποκαταναλωτικές θεωρίες: Ενεργός ζήτηση και καπιταλιστική ανάπτυξη: Ένα γενικό σημείωμα με αφορμή την παρέμβαση του Tugan-Baranowsky.

Η ύλη του τεύχους ολοκληρώνεται με την κριτική παρουσίαση από τον Παναγιώτη Σωτήρη του βιβλίου του Etienne Balibar: Η Ευρώπη, η Αμερική, ο πόλεμος. Σκέψεις πάνω στην Ευρωπαϊκή μεσολάβηση.

04.04.05